Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 04.05.2011 sinnlich

Njedawno so mje něchtó wopraša, kak móhł němsku sadu: „Sie ist eine sinnliche Frau“ do serbšćiny přełožić. Najprjedy pytach za wopisowanjom woznama němskeho słowa, ale tež w internetowych forumach so najwšelakoriše měnjenja wo tym artikulowachu, što ma to scyła być. W słownikach jewi so za němske „sinnlich“ serbski wotpowědnik zmysłowy. Tuž by mjenowana sada serbsce rěkała: Wona je zmysłowa žona. Tež z dalšich kontekstow je słowo znate: didaktiskim principam wotpowědujo ma so w šulach ze wšěmi zmysłami wuknyć. A zo njeje tež zmysłowosć, němsce „Sinnlichkeit“, wunamakanka našeho časa potwjerdźuje, zo so wobě słowje hižo w Pfuhlowym słowniku z lěta 1866 jewitej: tu jako zmysłojty resp. zmysłojtosć.
Wužiwajće tuž wy, lubi słucharjo, krasne nalětnje dny – radlubje tež ze wšěmi zmysłami!