Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 11.05.2011 Folijowe hadźicy

Folijowe hadźicy

Lubi čitarjo, što sej wy předstajeće pod folijowymi hadźicami. Njedawno čitach tajke słowo w nowinach. Dźěše tam wo folijowe hadźicy za silěrowanje a składowanje picy – potajkim wo wotpowědnik za němsku Schlauchfolie. Někak wšak sej tajku folijowu hadźicu předstajić njemóžu, wšak su hadźicy hewak skerje wuske – znajemy je na přikład ze zahrody za kwětkikrjepjenje abo tež wot wohnjoweje wobory za hašenje. Tola kak bychmy najlěpje serbsce na to prajili? Wobchadnorěčnje drje słyšimy zawěsće folijowy šlawch, takle podawa to tež słownik noweje leksiki. Sym raz w susodnymaj słowjanskimaj rěčomaj rešeršowała, kak so tam praji. W čěšćinje, z kotrejež smy sej něhdy hadicu-hadźicu požčili, žanu foliovu hadicu njeznaja, ale praja foliové vaky – potajkim folijowe měški. W pólšćinje pak maja rękawy foliowe, folijowe rukawy. Dokelž pak tajka tradicija w serbšćinje njeje, drje so to prosće přenjesć njehodźi. Tuž drje budźe najmudrišo tež w spisownej rěči wužiwać požčonku folijowy šlawch, chiba zo prajimy folijowy tunl – to je něšto podobne a wužiwa so za folijowe rostlinarnje w formje tunla.