Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 21.09.2011 Energiesparlampe

Prěnje pospyty, stworić swěcu z pomocu techniki, su so hižo před nimale 200 lětami přewjedli, doniž njeje Thomas Edison w lěće 1880 patent na swoju žehlawku dóstał. Mjeztym su tute klasiske žehlawki wusłužili, město toho wužiwaja so lampy, kotrež wo wjele mjenje energije přetrjebaja, tak mjenowane „Energiesparlampen“, serbsce „energiju lutowace lampy“ abo „energiju lutowace žehlawki“, wobchadnorěčnje snano tež „lutowanska lampa“ abo „lutowanska žehlawka“. Hdyž su sej Serbja před wjele lětdźesatkami serbske słowo žehlawka tworili, mějachu za zakład němske „Glühbirne“, tuž je naša žehlawka wotwodźena wot słowa žehlić so. Dźensniše energiju lutowace lampy wšak funguja na bazy rozdźělneje techniki, w někotrych so něšto žehli, w druhich nic. Najebać toho móžemy serbsce za wšitke tute lampy wužiwać słowo žehlawka, wšak je so tute słowo dawno hižo zadomiło z woznamom „žórło swěcy“ a nichtó wjac njemysli na prěnjotnu motiwaciju. W padźe našeje energiju lutowaceje žehlawki móžu sej za někotre konkretne lampy tež konkretne pomjenowanja předstajić, na přikład „halogenowka“ abo „LED-owka“ resp. „LED-ka“. Što, lubi čitarjo, měniće Wy k tomu?