Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 25.07.2012 Nahtoderfahrung

Druhdy so stanje, zo něchtó, na přikład při operaciji, nimale wumrěje, ale lěkarjo jeho zaso wožiwja. Někak kóždy dźesaty tajkich pacientow móže so na słowa lěkarjow a dalšich ludźi w samsnym rumje dopominać. W tutym času snadź sebje samoho we łožu ležo widźi, pohibuje so přez dołhi ćmowy tunl, na kotrehož kóncu čaka hižo najswětliše a najkrasniše swětło a před jeho nutřkownym wóčkom wotběži film žiwjenja. A tola njewumrěje. Tule skrótka a njedospołnje předstajene dožiwjenja mjenuja so w němskej rěči „Nahtoderfahrung“. Serbsce móžemy tomu wotpowědujo prajić „nazhonjenja abo dožiwjenja bliskeje smjerće“ resp. „dožiwjenje blisko smjerće“ abo „bliskosmjertne dožiwjenje“. Trochu zdalene wot němskeje předłohi „Nahtoderfahrung“, ale w serbšćinje snadź lěpje zrozumliwy je wuraz „dožiwjenja při mrěću/při wuměranju“ abo „dožiwjenje na proze/na mjezy k smjerći“.
Trochu problematiski je genitiwna forma „bliskeje smjerće“ w pomjenowanju „eksperta bliskeje smjerće“ za němske „Nahtodexperte“, dokelž „bliska smjerć“ něšto druhe woznamjenja, mjenujcy „smjerć w blišim času“. Město toho namjetuju wužiwanje prepozicije: „eksperta za blisku smjerć“ abo „eksperta za nazhonjenja při mrěću“. W serbšćinje njeje so k tutej problematice hišće jasna terminologija wutworiła, přetož: Štó rěči wo tajkich dožiwjenjach hnydom w zjawnosći?