Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 05.09.2012 gegeneinander spielen

W zwisku z koparskim turněrom europskich narodnych mjeńšin čitachmy a słyšachmy w zašłym času tam a zas wuprajenja kaž: naša wubranka přěhra na Korutańskich Słowjencow, abo: woni dobychu na wubranku z Estiskeje. Što je na tutych konstrukcijach wopak?: prepozicija na. Na někoho přěhrać abo dobyć so snadź we wobchadnej rěči wužiwa a je tam tež poměrnje nowa moda, njewotpowěduje pak spisownorěčnej normje, kotruž měli w zjawnosći nałožować.
Zwotkel so prepozicija „na” w tutym zwisku bjerje, njewěm. Snadź z němskeho wobrota: eine Manschaft trifft auf die andere. Ale: Hdyž wubědźujetej sej dwě wosobje abo dwě mustwje, na přikład w kopańcy, potom hraje mustwo A přećiwo mustwu B. Na kóncu hry zwěsćamy, zo je mustwo A přěhrało přećiwo mustwu B abo podležało mustwu B. Wězo móže mustwo A dobyć nad mustwom B abo tež přećiwo mustwu B. Štó wě: Snadź dobudźe Serbska wubranka na přichodnej EUROPEADŹE w štwórćfinalu nad druhim sylnym mustwom, snadź samo nad Němcami z Južneho Tirola. Znajmjeńša so ja nadźijam, zo budźe tež w přichodźe wulkotna nalada při tajkich wjetšich abo mjeńšich sportowych podawkach.