Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 06.02.2013 Póstnicy a zapust

Maja hornjoserbske póstnicy a delnjoserbski zapust něšto zhromadneho? Na prěni pohlad skerje nic: Póstnicy swjeća so we wšelakich regionach, tež w Hornjej a Delnjej Łužicy, k čemuž so ludźo předrasća. Porno tomu je zapust na Delnju Łužicu wobmjezowany nałožk. Holcy woblěkaja sej delnjoserbsku drastu a hólcy chodźa w čornym wobleku a maja na kłobuk přičinjeny pisany kwěćel. Wěsta zhromadnosć pak tola wobsteji, a to w słowomaj póstnicy a zapust. W nimaj tči mjenujcy słowo „póst“. We wšitkich druhich słowjanskich rěčach su tohorunja słowa z tutym korjenjom znate. Rěčni historikarjo wuchadźeja z toho, zo jedna so pola słowa póst wo staru wšosłowjansku germansku požčonku.
Štóž so trochu wuznaje z rěčnymi stawiznami, spóznaje zwisk mjez němskim „fasten“ a serbskim póst. Starša serbšćina mjenujcy njeznaješe žadyn zwuk f, hdyž požči sej serbšćina słowa z tajkim zwukom z němčiny, připodobni sej serbšćinje. Tak nasta z němskeho słowa „Farbe“ w serbšćinje barba a z němskeho słowa „Flasche“ bu bleša.
Lubi připosłucharjo! Wužiwajće tutón tydźeń hišće za wšelake zabawy, přetož za tydźeń, popjelnu srjedu, su póstnicy a zapusty nimo a póstny čas so započina.