Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 24.02.2016 Hornja mjeza

Hižo měsacy dołho diskutuja politikarjo wo tym, hač ma so w Němskej w zwisku z ćěkancami zawjesć wěsta “Obergrenze”. Němske słowo Obergrenze njeje nowe a wustupuje we wšelakich wobłukach. Serbsce móžemy k tomu prosće prajić “hornja hranica” resp. “hornja mjeza”. Tak postajeja někotre internetowe wobchody za kóšty rozpósłanja hornju hranicu/mjezu, zo njebychu so rozdźělne płaćizny za porto poskićeli. Dale móža sej pjenjezydawarjo žadać hornju mjezu kóštow za někajke twarske naležnosće – při čimž so husto dosć postajene hornje mjezy překročuja (najznaćiši pad je drje wulke lětanišćo BER). A wězo móžemy tež w zwisku z ličbu ćěkancow rěčeć wo hornjej mjezy abo hranicy. W někotrych kontekstach pak dźe to tež hinak. Němsku sadu “Sie fordern eine Obergrenze für Flüchtlinge” móžu serbsce na wšelake wašnje zwuraznić: Woni žadaja sej hornju mjezu/hranicu za ličbu ćěkancow. ABO: Woni žadaja sej wobmjezowanje ličby ćěkancow. ABO: Woni žadaja sej ličbu ćěkancow wobmjezować. Za kotru wariantu so na kóncu rozsudźiće, je wšojedne, w sylnej měrje wotwisuje drje Waš rozsud wot cyłkowneho konteksta.