Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 02.03.2016 So zapójsnyć

Serbja rady rejuja – a hižo w pěstowarni zaspěwaja holčki a mali pjerachojo stučki a zarejuja k taktam hudźby. „Šewc“ – to je zawěsća jedna z najznaćišich serbskich rejow. Njedawno so pěstowarka powěda, zo chce dźěćom jednotliwe kročele a stupy reje serbsce wopisować, ale zo na př. njewě, kak ma w zwisku z refrenom přełožować němskej werbaj „sich einhaken“ a „sich unterhaken“. Za słowjeso „einhaken“ jewitej so w Němsko-hornjoserbskim słowniku ekwiwalentaj zahokować resp. zahoknyć; woboje tež za němske „unterhaken“. Dalši namjet so zapójsnyć pola koho mam za lěpši. Při pytanju za serbskim přełožku storčich na material za šulerjow zakładnych šulow z titulom „Rejuj z nami“ – na wulki pisany poster za rjadownisku stwu, na kotrymž su wobwjerty a rozdźělne družiny kročelow pomjenowane – a zwobraznjene. A tam jewi so wobraz, spody kotrehož steješe zapowěsnjenje z prawymaj abo lěwymaj rukomaj, štož mam za akcepatbelne.