Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 04.04.2016 Popsy

Müsli mit Beeren
prawa za wobrazy: colourbox.com

Popsy?

Dźěći jědźa k snědani najradšo popsy!” – tole powědaše pěstowarka. Haj - tak wotbłyšćuja so změny w wšědnym žiwjenju tež w serbskej rěči. Za čas mojeho dźěćatstwa přihotowachmy k snědani wowsnu poliwku abo wowsne tružki. Abo drjebjachmy dźěle całtow do horceho mloka. Dźensa maja jědźe najwšelakoriše, husto tež cuzorěčne pomjenowanja: móže to być müsli, abo su to cornflaksy – a tež w dwurěčnych słownikach su tute ekwiwalenty hižo zapisane. Nic pak słowo popsy. W tutym zwisku znaje tež hornjoserbšćina podobnje němskemu Dudenej pop jako skrótšenu formu za popowu hudźbu, abo tež popcorn – štož pak je husto w kinje na předań a tuž skerje nic hižo k snědani. A produktow je dosć a nadosć, kotrychž mjena hižo małe dźěći derje znaja: kellogs, cini-minije, crunchi-nuts atd. Hač su wone produkty nětko strowe abo nic – tole posudźować njemóžu – a njebudu. Jěm pak tež dale jědźe, kotrež so z mlokom přihotuja, na př. krupicowy wusmuž abo w mlóce rajs.