Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 25.05.2016 Wnučkokmanosć

Oma Opa Enkel
prawa za wobrazy: colourbox.com

Njedawno čitachmy w medijach wo zajimawym projekće Ralbičan šulerjow, kotřiž zaběrachu so z problematiku wnučkokmanosće moderneho ratarstwa. "Enkelfähig" - tež w němčinje so wony wuraz dźeń a husćišo wužiwa, a mjez tym eksistuje hižo časopis z tutym mjenom. Měnjene je to, štož so z pomocu němskeho słowa "Nachhaltigkeit" wopisuje, potajkim wěsty jednanski princip, kotryž je do přichoda wusměrjeny, myslo při tym na přichodnu a předewšěm tež zapřichodnu generaciju našich wnučkow. Hakle njedawno je so moja kolegina Anja Pohončowa w rěčnym kućiku wonej tematice wěnowała. Jeje namjetam wotpowědujo bychmy móhli prajić, zo je to na trajnosć wusměrjene ratarstwo abo wuwažene ratarstwo. Je tójšto móžnosćow, tohodla byštej tež na dołhodobnosć dźiwate ratarstwo abo do přichoda wusměrjene ratarstwo wony kontekst derje wopisowałoj. Potajkim běchu slědźenja Ralbičan šulerjow wo tym, kak so z přirodnymi resursami wobchadźa, zajimawe - wšojedne, hač prajimy, zo běchu wnučkokmane - abo do přichoda wusměrjene.