Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 27.07.2016 Sobuzdźělenka - něšto sobuzdźělić

Sće tež hižo raz dóstali sobuzdźělenku abo je wam chcył něchtó něšto sobuzdźělić? Zwěsćimy tu wliw němčiny. A tak je sobuzdźělenka nastała jako posłowny přełožk němskeho substantiwa "die Mitteilung" a werb sobuzdźělić po němskim "jemandem etwas mitteilen". Wobě formje stej w němsko-hornjoserbskim słowniku zapisanej a tam jako zestarjenej markěrowanej. Njejstej tuž wopačnej. Ale su lěpše hornjoserbske wotpowědniki, w kotrychž so bjezposrědni wliw němskeje rěče njewotbłyšćuje.

Chcemy-li na přikład někomu wěstu informaciju sposrědkować, potom móžemy prajić, zo je to zdźělenka abo tež wozjewjenje. Předzłóžka "sobu" je we woběmaj přikładomaj zbytna. Móžu na přikład prajić, zo sym wam runje něšto zdźěliła. A w přikładźe němskeho wobrota "er ist sehr mitteilungsbedürftig" bych serbsce prajiła, zo ma něchtó wulku zdźělensku potrjebu - abo jednorje, zo je něchtó powědaty, a ironisce, zo je bledźaty, žwantorjaty abo plapotaty.