Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 17.08.2016 Hock-Streck-Sprung

Štóž často abo prawidłownje sportuje, tón zawěsće hnydom wě, što stej ležny zepěr abo zhibowanje kolena. Ležny zepěr je w terminologiskej zběrce za předmjet sport zapisany wotpowědnik za němske "Liegestütz" - štož je logiske, dokelž so ležo na wobě ruce zepěraš. Zhibowanje kolena so wužiwa za němsku zestajenku "Kniebeuge" - pola kotrejež po indiwiduelnym rytmusu kolenje hač do pozicije praweho kuta zhibuješ. Štož pak w terminologiskej zběrce dotal zapisane njeje, je serbski wotpowědnik němskeho "Hock-Streck-Sprung". Derje so hišće na šulsku wučbu dopomnju, jako dyrbjachmy na přikład při sćoplenju dźesać abo wjace króć z čapawki sem skakać - horje a dele, horje a dele - haj, to bě napinace! Dźensa pak skerje na rozrisanje rěčneho prašenja myslu. Za němske "Strecksprung" eksistowacy ekwiwalent prosty skok wobsahowje ničo wo wašnju skoka njewupraji. Tohodla namjetuju skakanje z čapawki a so z wami rozžohnuju: "Sportej zdar!".