Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 03.08.2016 Fiderki

Fingerfood
prawa za wobrazy: colourbox

Małym dźěćom poskićamy pomazki a druhu jědź najprjedy raz rozkrane na małe fiderki. Znajeće wy tutón wuraz tež? Fiderki su potajkim čwački někajkeje kruteje jědźe, kotrež hodźa so cyłe do huby tyknyć abo tež tunkać, kaž sym to pola swojeje prawowki dožiwiła, kiž wjac derje kusać njemóžeše. Tola zwotkel bjerje so w serbšćinje tajke słowo? Zwuk f na spočatku pokazuje, zo drje njejedna so wo originalnu serbsku twórbu, ale skerje wo požčonku z němčiny. Tola w dźensnišej spisownej němčinje je tajke słowo njeznate. Za to registruja dialektne słowniki našeho regiona wurazaj Fieder a Fiedl w samsnym woznamje. Zakład je najskerje słowo Fuder, bóle znate z woznamom ʻwozowa fóra, wjezwoʼ. Hižo němski słownik Grimmec bratrow podawa, zo wužiwa so wone w “Mišnjanskich kónčinach” tež z woznamom ʻein Mundvoll, ein Bissenʼ, tola najbóle jako pomjeńšenka Füderchen – a hdyž pomyslimy na sakske wurjekowanje jako Fiedorchn, spóznajemy derje zakład za naše serbske fiderki.