Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 24.08.2016 Pimpl

Njedawno sym tu rěčała wo fiderkach, na kotrež krajemy dźěćom pomazki a druhe jědźe. Dźensa póńdźe wo druhu maličkosć - mjenujcy wo pimpl a hišće mjeńši pimplk. Je to pomjenowanje za cyle małe mnóstwo něčeho, na přikład pimplk jědźe, kiž zwostanje na talerju a móhł so tola hišće zjěsć - tajki pimpl tola wyše njewostajimy. Wězo słuša tute słowo skerje do wobchadneje rěče, spisownje móžemy snano prajić "tajki mały kusk" abo "tróšku", tola to nima cyle tajku ekspresiwnu hódnotu. Tež tu je najskerje hornjołužiska němčina zakład, kotraž znaje substantiw Pimpl jako pomjenowanje za čłowjeka, kiž je pimplich, potajkim ʻpimplatyʼ - ʻzimperlichʼ, wón so mjenujcy při kóždym pimplku naboji - toho bychmy serbsce mjenowali pimplaka abo pimplawu. Dalši woznam němskeho dialektalneho adjektiwa pimplich je ʻmaličkostnyʼ a tu je hižo blisko k našemu serbskemu pimplej, kiž je so ze swojim woznamom wot němskeje předłohi trochu wotsalił.