Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 14.09.2016 Syda pomazku

Butterbrot
prawa za wobrazy: Colourbox.de

Snano sedźiće runje za blidom a snědaće. Tuž móžu so prašeć, što pola was dobreho k snědani syda. Njedawno je so mje něchtó woprašał, kak da ma to prawje rěkać: syda pomazku abo syda pomazka? Wotmołwa na to je, zo je woboje rozšěrjene a móžne. Kusk bóle logiska zda so mi forma akuzatiwa: syda dobru pomazku abo čerstwu całtu. Hdyž praju, zo k snědani pomazka abo całta syda, nanuzuje so we wěstej měrje posłowny woznam werba sydać, a prašam so, hdźe abo na čim da ta pomazka abo całta syda. Podobnje je z wobchadnorěčnym a z němčiny přenjesenym wurazom: dawa poliwku abo dawa poliwka - es gibt Suppe - tež tu jewitej so wobě móžnosći. Kaž za dawanje drje je tež za sydanje zakład w němčinje, hačrunjež je tu kontekst dźensa wobmjezowany na wšelake družiny chłostanjow: es setzt Senge abo es setzt gleich was. A w němčinje so tu runje kaž w zwisku z es gibt akuzatiw wužiwa. Derje je, zo mamy problem z formu praweho pada jenož pola substantiwow žónskeho roda, a móžemy bjez přemyslowanja prajić, zo syda k snědani sylny kofej abo horce mloko.