Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 28.09.2016 Něšto pod tepich zmjesć

Njedawno skedźbni mje přełožowarka na tekst serbskim staršim, w kotrymž steješe, zo njeměli so problemy dźěći abo młodostnych pod tepich zmjesć. Je to wězo krasny přikład za to, zo kóždy Serb přez znajomosć němskeho wobrota "etwas unter den Teppich kehren" hnydom wě, zo njeje to posłownje měnjene, ale jenož přenjesenym zmysle. Něšto pod tepich abo tež pod přestrjenc zmjesć - to mamy wobraz před wočomaj, kak chce něchtó něšto ignorować, něšto schować - tajnje a skradźu něšto wotbyć, štož so jemu njelubi. Bychmy móhli pokiw serbskim staršim takle formulować, zo njeměli so problemy dźěći zamjelčeć, ignorować abo zatajeć. A dokelž dobra hospoza wě, zo drje móžeš we wěstych situacijach raz spěšnje něšto "pod přestrjenc zmjesć", zo tole pak problem njerozrisa a zo dyrbiš po wěstym času tola zaso porjadnje wurjedźić - tež starši wědźa, zo je zamjelčenje, zatajenje abo ignorowanje problemow dźěći jenož krótkodobne - a žane rozrisanje konfliktow. A dokelž njejsym psychologowka, ale rěčespytnica - nětko z tym skónču!