Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 26.10.2016 Ćěkancy na ćěkańcy

W Němskej su woni hižo dlěši čas tema brizantnych diskusijow, demonstracijow a napřećiwnych demonstracijow, wopory nadpadow a adresaća pomocy: ćěkancy. Nochcu so tu do politiskich rozwažowanjow dać, ale wotpowědnje rubrice rěčneho kućika chcu so rěčnej stronce wěnować. W serbšćinje zwěsćamy mjenujcy njewěstosć, kak měło so tute słowo wurjekować - dosć husto słyšimy je z mjechkim ń - potajkim ćěkańc a wjacori ćěkańcy. Tola to njewotpowěduje słowotwórbnym zasadam hornjoserbšćiny. Mamy sufiks, to rěka přiwěšk ~anc z twjerdym n. Tutón je dosć rozšěrjeny a móže mjez druhim čłowjekow po wěstej charakteristiskej činitosći pomjenować kaž zaspanc - tón spi, pósłanc - je pósłany, zapřisahanc - je so zapřisahał, wukubłanc - so wukubła. A runje tak je tworjeny ćěkanc - tón mjenujcy ćěka. Hinak je to z pomjenowanjom činitosće ćěkanja, tam mamy mjechke ń, a tuž móžemy rěčeć wo ćěkancach, kiž su na ćěkańcy.