Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 30.11.2016 Koło, kruh abo kružk?

Njedawno zasłyšach kritiku, zo njeměło so pisać, zo je to koło serbskich awtorow, ale zo ma prawje rěkać kružk serbskich awtorow - tuž so dźensa z prašenjom zaběram, w čim wobsteji rozdźěl mjez kołom, kruhom abo kružkom. Słowo koło je ekwiwalent za “Rad” a “Fahrrad”, tohorunja wotpowědnik němskeho słowa “Kreis” a ma wjacore dalše woznamy. Znata je na př. reja, hdyž Serbja koło teptaja abo tež towarstwo, kiž ma oficialne mjeno Koło serbskich spisowaćelow. Do kruha so zestupamy, w kruhu swójbnych rady swjećimy – a z geografije znajemy mj. dr. sewjerny polarny kruh. Kruh ludźi móže pak tež być zhromadźenstwo w zmysle němskeho pomjenowanja “Arbeitskreis” - znajemy na př. zapisane towarstwo z mjenom Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu. Słowo kružk ma tež specifiski woznam, kiž wotpowěduje němskemu “Zirkel”.  Znajemy dźiwadłowe kružki, kružk młodych spisowaćelow abo Róžeńčan kružk serbskich pisacych. Tuž bych tute pomjenowanje preferowała a prajiła, zo je to potom tež kružk serbskich awtorow.