Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 08.02.2017 Bewegungsmelder

Mnozy ludźo maja doma připrawjenu wonkownu swěcu, kotraž so zaswěći, hdyž so něchtó bliži. Za to trjeba je wosebity "Bewegungsmelder". To je nastroj, kiž wšitke pohiby we wěstym radiusu registruje a na to reaguje, w našim padźe potajkim swěcu zaswěći. Kak móžemy k tomu najlěpje serbsce prajić? W słowniku noweje leksiki smy namjetowali jako wotpowědnik "pohibowy wozjewjak"; snadź hodźa so tež wurazy "wozjewjak resp. přizjewjak pohiba" abo prosće "pohibowy sensor". Znajemy dalše nastroje, kiž podobnje funguja, ale - hinak hač čini to pohibowy sensor - woprawdźe wěsty zjaw přizjewjeja, na přikład ně. Rauchmelder abo Feuermelder. Tón jedyn registruje kur w powětře, tón tamny reaguje na woheń - wobaj nastrojej wubudźetej na to alarm, tohodla hodźi so wužiwać wuraz "signalowa abo alarmowa připrawa za kur" resp. "přizjewjak kura" za ně. Rauchmelder, a "přizjewjak woh(e)nja" abo tež "woh(e)njowy přizjewjak" za ně. Feuermelder. Tajke wosebite techniske natroje móža žiwjenje wuchować a w padźe pohiboweho sensora wopytarjej puć do domu wobswětlić.