Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 15.02.2017 Drježdźany

SemperOpernball
prawa za wobrazy: SemperOpernball/Prausse

Spočatk februara je kóžde lěto w Drježdźanach bal w Semperowej operje. Lětsa steješe wón pod motom “Dresden strahlt”. Njemało sym so zadźiwała, jako słyšach jako přełožk tutoho hesła: “Drježdźany so błyšći”. Drježdźany – stare serbske mjeno za saksku stolicu – je wot starodawna słowo z formu mnohoty: jědźemy do Drježdźan, bližimy so Drježdźanam, Biskopicy leža mjez Drježdźanami a Budyšinom, a ja bydlu w Drježdźanach. Podobnje zadźerža so tež mjena serbskich wjeskow kaž su to Chrósćicy, Ralbicy, Worklecy abo Pančicy. Tež słowjesa abo kajkostniki, kiž tutym mjenam přidawamy, maja so po formje mnohoty: Drježdźany su stare, Chrósćicy su rjane, a Ralbicy leža w Delanach. Tohodla tež njeje móžno, přidać Drježdźanam słowjeso w formje jednoty – “so błyšći”. Prawje přełožimy moto lětušeho bala w Semperowej operje tuž “Drježdźany so błyšća”. A tež hdyž je lětuši bal hižo nimo, klětu změjemy nowy – w błyšćacych Drježdźanach, stolicy Sakskeje.