Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 08.03.2017 "Geduldeter Flüchtling"

W zwisku z temu ćěkancow storčimy stajnje zaso na wšelake wurazy, kiž dyrbimy druhdy do serbšćiny přełožić. Tole potrjechi na přikład wuraz „geduldeter Flüchtling", kiž so wužiwa w Zakonju wo přebywanju w Němskej. Zo bychmy prawy serbski wotpowědnik namakali, dyrbimy najprjedy jónu wujasnić, kajki woznam w słowje „dulden" abo „Duldung" tči. Powšitkowny woznam němskeho werba „dulden", mjenujcy něšto dowolić abo tolerěrować, nam tu jenož we wobmjezowanej měrje pomha. Jedna so wšak wo fachowy wuraz z prawnistwa. „Geduldeter Flüchtling" je wosoba, kotraž je w Němskej próstwu wo azyl stajiła, ale próstwa je so wotpokazała. To rěka, zo dyrbi ćěkanc Němsku wopušćić. Hdyž wón to dobrowólnje nječini, móže najwyši krajny zarjad jeho wupokazać. Hdyž předleža wěste přičiny, hodźi so tute wupokazanje na wěsty čas wusadźić abo wotstorčić, tajki status mjenuje so němsce skrótka tež „Duldung" a serbsce prajimy, zo so přebytk ćěkanca nachwilnje tolerěruje abo dowoli. Direktny wotpowědnik za "geduldeter Flüchtling" drje nimamy, ale móžemy prajić, zo smě tajki ćěkanc nachwilnje w Němskej wostać, abo zo ma wón nachwilnu dowolnosć přebywanja abo: je to ćěkanc z nachwilnej dowolnosću přebywanja.