Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 22.03.2017 Wohnjowa wobora Radwor

Wohnjowa wobora Radwor njeje móhła noweho nawodu wuzwolić. Serbska pčólnica Chrósćicy wobkrući wudyrjenje chorosće pčołkow. Přeco zaso słyšimy powěsće z tajkimi njeskłonjowanymi formami serbskich wjesnych mjenow, kotrež maja swój přikład najskerje w němčinje. Hdyž tajku wjazbu do sady zatwarimy, mamy problem z deklinaciju - husto nastanje napřećiwk mjez padowymi formami zwjazanych substantiwow - dźěl so skłonjuje a městne mjeno wostanje njezměnjene, na př. we wohnjowej woborje Radwor. Tola serbšćina ma z wotwodźowanjom srědk k dispoziciji, kiž dowoli wjele jasnišo zwuraznić zwisk mjez někajkim městnom a jemu přirjadowanej wěcu hač z prostym zestajenjom. Wot městneho mjena móžemy sej zlochka wutworić přisłušny adjektiw. Tohodla rěčimy radšo wo Radworskej wohnjowej woborje a Chróšćanskej serbskej pčólnicy - tajka wjazba pokaza ze swojej přez cyłe skłonjowanej formu tež cyle jasnje, kotre słowa hromadźe słušeja.