Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 03.05.2017 Rjewjeń, rjetwička a dalše ...

Rhabarber geschnitten auf einem Brett.
prawa za wobrazy: Colourbox.de

Wěsće wy lubi čitarjo, što su rjewjeń, rjetwička, hromak, měrik abo banja? Njedawno kolega hordźe powědaše, kak wulki je rabarber w jeho zahrodźe hižo narostł. To dopomnich so na to, zo běch hakle njedawno staru wučbnicu za pjaty lětnik w rukomaj dźeržała - a w njej listowała. Bě to dźěłowy zešiwk za wučbu w šulskej zahrodźe - potajkim za předmjet, kiž so dźensa hižo njewuwučuje. Zajimawe běchu tam zapisane pomjenowanja, na př. rjewjeń město rabarber abo tež rjetwička za radisku. Tute jewja drje so tež w aktualnych dwurěčnych słownikach, zwěsćamy pak rozdźěle w frekwency jich wužiwanja w rěčnej praksy. Starše wurazy so stajnje bóle pozabywaja, dokelž chila dwurěčny wužiwar dźeń a husćišo k němčinje blišej warianće wurazow - tak tež w nowej serbskej knize z receptami. Podobne wuwiće zwěsćamy pola wuraza spargl za němske "Spargel" město hromak, pola selerija za němske "Sellerie" město měrika abo pola kirbsa za němske "Kürbis" město wuraza banja. Škoda poprawom - ale tajke je rěčne wuwiće!