Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 10.05.2017 Steuerpflichtig

Kónc meje bliži so zaso termin wotedaća dawkowych deklaracijow, němsce Steuer-erklärungen. Za to maja so mjez druhim wšě dochody zestajić, kiž su "steuerpflichtig". Kak drje bychmy na to serbsce prajili? Po němskim přikładźe tworjena zestajenka "dawkowinowaty" so tu scyła njehodźi, wšak njejsu dochody winowate dawki płaćić, ale přijimarjo dochodow. Spóznajemy potajkim, zo ma němske "steuerpflichtig" dwoji woznam a móže so poćahować pak na dochody pak na wosoby, a tutón rozdźěl měł so w serbskim přełožku wotbłyšćować. W tutym padźe njewidźu lěpšeje móžnosće hač wopisowanje - tute drje njeje tak krótke kaž němske słowo, za to pak zmóžni precizniše zwuraznjenje, što je scyła měnjene. Mamy potajkim "steuerpflichtige Einnahmen" - dochody, za kotrež maja so dawki płaćić, a mamy "steuerpflichtige Personen" - ludźi, kotřiž dyrbja abo su winowaći dawki płaćić abo kotřiž su k dawkam zawjazani. Chiba zo jim prajimy dawkipłaćerjo, štož wotpowěduje němskemu Steuerzahler, wšak dyrbi k dawkam zawjazany je na kóncu tak a tak zapłaćić.