Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 22.02.2017 Knuddeln

Zwei Katzen kuscheln miteinander auf einer Decke
prawa za wobrazy: Grit Nicklisch

„Jemanden knuddeln" - tak so němsce praji, hdyž maš někoho wosebje rady a hdyž tutu wosobu k sebi tłóčiš, ju wobjimuješ a košiš. Wuměnjenje za to je intensiwny emocionalny poměr mjez woběmaj, wšako tajke něšto z cuzej wosobu nječinimy resp. činić njesměli. Němski „Duden" woznam słowa „knuddeln" tež w zwisku z dźěćimi wopisuje, kotrež so wobjimuja a wokošuja. Serbsce móhli prajić, zo někoho tołkamy abo kusk potołkamy. Tajke potołkanje je drje lubje měnjene, druhdy pak so potrjecheny tajkemu „nadběhowanju" ani wuwinyć njemóže. Kolegina skedźbni tež na wužiwanje werba mjasć, kotryž je w dwurěčnych słownikach z ekwiwalentomaj „quetschen" a „kneten" zapisany, ale so tež trochu žortnje za wopisowanje poměra zalubowaneju wužiwa, tak na př. w serbskim spěwje „Štóž so mysle ženić ma". Hdyž maće wy, lubi słucharjo, lubeho čłowjeka w swojej bliskosći a chceće jeho trochu potołkać - to pak jeho božedla zatołkać njesměće - hewak by potom po nim było!