Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 07.06.2017 Sadźamy abo tykamy běrny?

Štóž doma sam na swojej zahrodźe běrny abo neple plahuje, wě, zo je nětko najwjetši čas je do zemje přinjesć. Kak prajimy k tomu serbsce? Wězo sadźamy neple - bychu zawěsće hnydom mnozy z Was, lubi připosłucharjo, wotmołwili. Haj, běrny abo neple sadźamy a hdyž smy z tym hotowi, prajimy, zo su wšitke běrny wosadźane. Štóž ma wulke běrnišćo a tohodla za sadźenje běrnow mašinu wužiwa, mjenuje ju snadź "běrnysadźawu" abo tež "běrnysadźak". Štóž město běrnow neple jě, tón ma wězo doma stejo "neplesadźawu" abo "neplesadźak". Werb "sadźeć" je w serbšćinje powšitkowny wotpowědnik, hdyž wužiwa so w němčinje werb "pflanzen". Sym tež hižo słyšała a čitała, zo něchtó swoje běrny tyka, ale mi so zda, zo je tole nowše wuwiće. W digitalnym tekstowym korpusu hornjoserbšćiny namakamy wjazbu "neple abo běrny tykać" jenož jara zrědka a hdyž, potom w nowšej literaturje. Tuž, lubi připosłucharjo, mějće so do spěcha ze sadźenjom neplow, zo byšće je bórze móhli žnjeć - abo tola zběrać? Ale to je tema za dalši rěčny kućik.