Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 16.06.2017 Posypk a rozkulnik

Sama rady warju - a tuž listowach zajimowana w nowej serbskej receptowej knize "Warimy z Tomašom". Njejsu w njej jenož rjane recepty, kotrež su derje wopisane a z wobrazami rjenje předstajene - tež z rěčneje strony je kniha inowatiwna. Wuwića mjezynarodneje kuchnje wotbłyšćuja so w pomjenowanju jědźow - a tak wobsahuje kniha mj. dr. recepty za "ragout fin", "omlet", "lazanju" abo za "kokošace nuggetsy". Nimo tutych pak je tež mnoho wopisowanjow tradicionelnych jědźow, kaž su to na př. kisałe běrny (nic *běrnjaca solotej!), kwasna poliwka, plincy abo tež tykanc z posypkom - w spinkomaj připisane: ze štrajzlom. Tež w hornjoserbsko-němskim słowničku na kóncu knihi namakaće kreatiwne nałožowanje historiskeho słownistwa, kaž je to na př. słowo rozkulnik, potajkim wotwodźenka werba "něšto rozkuleć" za němsku zestajenku "Nudelholz". Bóle znaty je wšak dźensa přełožk nudlowy kulečk - zapisany w aktualnym němsko-hornjoserbskim słowniku. Potajkim warimy jara rady z Tomašom, dokelž njeje to jenož kulinariske, ale tež (serbsko-)rěčne dožiwjenje!