Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 28.06.2017 Zupfkuchen

Kuchenbuffett mit Thüringer Blechkuchen in Kutzleben
prawa za wobrazy: MDR/Heike Opitz

Mějićelka pjekarnje so mje njedawno wopraša, kak družina tykanca z němskim mjenom „Zupfkuchen" serbsce rěka. Ow haj, serbske pomjenowanja tykancow a pječwow su dobry přikład za to, zo so we wšědnej rěči zrozumliwosće dla husto němske požčonki wužiwaja. Sym to hižo raz w staršim rěčnym kućiku na přikładomaj „Eierschecke" a „Spritzring" tematizowała. Najskerje tež mnozy z was, lubi słucharjo, w pjekarnjach skerje ajeršeku a šprycrynki kupuja - abo tola jejkowu šeku abo šprycowane wěnčki resp. koleska? A jěsće tež wy rady štrajzlowy tykanc - abo snano tola sypkowy abo posypkowy tykanc, kaž steji w dwuzwjazkowym słowniku? Móžu wězo tworić serbski wotpowědnik němskeho „Zupfkuchen" a jón wopisować jako twarohowy abo sydrowy tykanc z posypkom, ale dwěluju na tym, zo so to w rěčnej praksy přesadźi. Tuž namjetuju: twarohowy tykanc z kakawowym štrajzlom - dajće sej jón zesłodźeć!