Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 12.07.2017 Gaffer

Njedawno je ćežke busowe njezbožo zaso na nich skedźbniło – na ludźi, kiž w padźe njezbožow ničo lěpše činić njewědźa hač wćipnje woči wuwaleć a přihladować, město zo bychu pomhali abo pomocnikam městno činili. Němsce praja tajkim ludźom “Gaffer”, štož je wotwodźenka wot werba “gaffen”, jara wothódnoćaceho wuraza za přihladowanje. Kak prajimy w tym padźe serbsce? Wothódnoćacy werb z tajkim woznamom wězo tež mamy, ja znaju znajmjeńša dwaj: wudźěrać a sutać, wothladajo wot wobrotow woči wuwaleć a kawki předawać. Tuž móžemy sej wězo wotwodźić wudźěraka abo sutaka. Sufiks ~ak w tym padźe hišće wothódnoćacy, pejoratiwny přizynk wuraza zesylnja. Nětko so wězo nadźijam, zo njeje mjez wami připosłucharjemi žanych sutakow abo wudźěrakow, a zo njedyrbiće ženje tajkich sutakow abo wudźěrakow dla dlěje hač trjeba na pomoc čakać.