Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 19.07.2017 Tortenboden

Torte mit Beeren
prawa za wobrazy: Colourbox.de

Serbska mějićelka pjekarnje powědaše mi sćěhowacu podawiznu: Kupc bě ju njedawno w předawanišću takle narěčał: Prošu jedne dno - a wona njewědźeše, što chcyše. Jako potom na to pokaza, štož němsce jako "Tortenboden" pomjenujemy, wona zrozumi a wotpowědnje reagowaše. Kupc so ani mylił njebě, wšako je tež w dwuzwjazkowym němsko-hornjoserbskim słowniku dno zapisane jako wotpowědnik němskeho "das Unterste". Zamylenje we wopisowanej situaciji bě pak tohodla nastało, dokelž rozeznawamy najwšelakoriše ekwiwalenty - němske "Boden" móže w serbšćinje być wotpowědnik špundowanje za „Fußboden", póda abo zemja, abo samo hornja łubja za "Dachboden". Tuž trjebamy specifikaciju: W słowniku zapisanej stej tortowe dno a tortowy spódk, potajkim ekwiwalentaj za "Tortenboden". Spódk zda so mi być samo lěpši wotpowědnik, wšako wopisuje to, štož je spody. Tuž lubi słucharjo - je derje, zo so tež w pjekarnjach serbsce nakupujemy - a tuž sej přichodnje tortowe dno abo tortowy spódk skazaće - a potom tež serbske pjekarki hnydom wědźa, što chceće!