Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 31.01.2018 Wólberny

Z kruha rozhłosownikow dóstachmy njedawno prašenje, kak měło so najlěpje přełožić němske "aberwitzig". Tute słowo njenamakamy w němsko-hornjoserbskim słowniku ani tež w słowniku noweje leksiki. Wězo njeje to žane nowe słowo, za to pak słuša wone w němčinje do wyšeho stila. Tuž je najlěpje za druhim němskim słowom pytać, potajkim za synonymom. A tych je cyła šwita: mjez druhim "absurd", "irrwitzig", "unsinnig", "verrückt", "wahnwitzig". Tole dowjedźe nas na slěd serbskich wotpowědnikow: Tak móže "ein wahnwitziges Unternehmen" być kołwrótne abo błudne předewzaće. "Er kam mit einem wahnwitzigen Tempo gefahren" móžemy přełožić takle: Wón přismali kaž złonjedobre. A "ein wahnwitziger Gedanke" njech budźe absurdna abo wólberna myslička. Widźimy potajkim zaso, zo njewotpowěduja sej serbske a němske słowa přeco jedyn do jedyn, ale zo dyrbimy pytać za wurazom, kotryž hodźi so najlěpje do konteksta.