Rěčny kućik, dnja 21.02.2018 z dr. Sonju Wölkowej Wčerawši sněh

W nowinach čitach njedawno rozprawu wo wustajeńcy w Drježdźanskej galeriji z titlom "Sněh wčerawšeho". Zo njeje to rozšěrjeny serbski wobrot, drje začuwaše tež awtor nastawka. Tohodla přistaji wón w teksće w spinkach originalny němski titl: "Schnee von gestern". Tola serbšćina znaje tajki wobrot za něšto njeaktualne w trochu hinašej formje. Hižo w zběrce přisłowow Jana Radyserba-Wjele namakamy přirunowanje: To je běłe kaž lońši sněh a lětuše błóto. Wězo je to ironisce měnjene, a štož takle wopisujemy, je wšo druhe hač běłe. Wuraz lońši sněh pak pokaza nam puć k lěpšemu přełožkej za "Schnee von gestern" – je to wčerawši sněh. Wustajeńca pod tutym titlom pokazowaše wuměłske twórby z časa NDR. A hačrunjež su tute časy mjeztym dawno nimo, njejsu wustajene mólby a grafiki scyła žadyn "wčerawši sněh", ale maja nam tež dźensa hišće něšto rjec.