Rěčny kućik z dr. Janu Šołćinej z wusyłanja 10.01.2018 Tachograf

Stau auf der Carolabrücke in Dresden.
prawa za wobrazy: imago/Sven Ellger

Zakonskim postajenjam wotpowědujo dyrbja nakładne awta instalowane měć to, štož němsce “Fahrtenschreiber” rěka. Njedawno so žurnalist za serbskim pomjenowanjom woneho techniskeho nastroja wobhoni. Z jězdneje praksy znata je wšak hižo zestajenka “Fahrtenbuch”, serbsce jězdna abo jězbna kniha, do kotrejež wodźer awta z ruku zapisuje, hdy a kak dołho je z awtom po puću był. Pytamy pak serbske zapřijeće za aparat, kiž tole awtomatisce zapisuje. Jedna so potajkim wo techniski nastroj, kotremuž je přizamknjeny zapisowak, kiž wodźenske časy, čary a spěšnosć awta dokumentuje kaž tež časy přestawkow kontroluje. Tuž móhli podobnje kaž w němčinje wužiwać požčonku tachograf abo rěčeć a pisać wo zapisowaku jězbnych čarow abo tež wo zapisowaku wodźenskich časow. Tajki tachograf abo zapisowak słuži potajkim ke kontroli, hač so wotpowědnje předpisane časy tež dodźeržuja, štož je hladajo na wulke mnóstwo nakładnych awtow na našich dróhach legitimne a trěbne.