Rěčny kućik, dnja 09.05.2018 z dr. Janu Šołćinej Rozmołwy ze Saksami

Aufnahme eines Studiodetails aus dem Hörspielstudio Halle des Mitteldeutschen Rundfunks
prawa za wobrazy: MDR/Marco Prosch

Rozmołwy ze Saksami

Njedawno pytachu serbske medije za přełožkom němskeje zestajenki „Sachsengepräche". Tuta hodźi so w němčinje wobsahowje wšelako interpretować jako rozmołwa w Sakskej, jako rozmołwa na dobro kraja Sakska abo tež jako rozmołwa z wobydlerjemi kraja, potajkim ze Saksami. Z powěsćow wědźach, zo jedna so wo nowy format zjawnych zarjadowanjow, w kotrychž pyta ministerski prezident Michael Kretschmer dialog z wobydlerjemi kraja. Wón so - kaž někotři praja: na bazy - za problemami praša a wo jich móžnych rozrisanjach diskutuje. Tuž ma serbski přełožk rěkać, zo su to rozmołwy ze Saksami. Z perspektiwy tak mjenowaneje gender-problematiki so přełožk snano jako njedospołny kritizuje, dokelž su jenož muscy wobydlerjo mjenowani. Ale wězo wjedźe ministerski prezident rozmołwy ze Saksowkami a ze Saksami, a tuž su w serbskim přełožku rozmołwy ze Saksami žony wuraznje sobu zapřijate.