Rěčny kućik | dnja 05.12.2018 z dr. Sonju Wölkowej Wunschzettel

W tydźenjach do hód maja ludźo nuzne, rumpodicha honić. Njeje docyła tak lochko, za kóždeho ze swojich lubych prawy darik namakać. Wulka pomoc je wězo, hdyž smy dóstali do hód napisane wšitke přeća, kotrež bychmy móhli spjelnić, chiba zo to rumpodich sčini. Za to je wužitny "Wunschzettel". A serbsce? Štóž pyta wotmołwu za to na stronje soblex.de, budźe přesłapjeny, wšak je jeje zakład serbsko-němski słownik. W dwuzwjazkowym němsko-serbskim słowniku wupada hižo lěpje - tam dóstanjemy jako wotmołwu dwaj kmanej namjetaj: Móže to być cedla přećow abo tež hodowna papjerka. Mi wosobinsce by so cedla přećow abo snano tež lisćina přećow lěpje lubiła, dokelž zwuraznjatej wonej dokładnišo, što je měnjene. Lubi připosłucharjo, tuž napisajće sami chětře hišće cedlu přećow, zo by rumpodich wědźał, što ma za was do měcha tyknyć.