Rěčny kućik | dnja 14.11.2018 z dr. Sonju Wölkowej Spanjowki

W tutym zwisku dźe tež wo drastu a pychu našich prjedownikow. A tu nasta prašenje za serbskim pomjenowanjom za debjenku, kotraž mjenuje so němsce "Schläfenring". Słowjanske žony nošachu někotre tajke nad spanjemi, přityknjene na włosowy bant. W němsko-serbskim słowniku słowo "Schläfenring" njenamakamy. Tuž dyrbimy sej hinak pomhać. Hladajo na to, zo nošachu so tute debjenki nad spanjemi, bychmy móhli wutworić wotwodźenku spanjowki. Bychmy pak tež móhli wotpowědnje němskemu kompozitej rěčeć wo spanjowych rynkach. Spanjowe pjeršćenje to skerje njejsu, dokelž pjeršćeń so nosy na porsće, najskerje tež nic spanjowe wobručki, wšak nosymy wobručki skerje na ruce. W čěšćinje so na to praji "záušnice", štož bychmy sej do serbšćiny přenjesć móhli jako zawušnicy. To je cyła hromada móžnosćow.