Rěčny kućik | dnja 24.10.2018 z dr. Janu Šołćinej Notrufsäule

W času mobilneho telefonowanja smy so na to zwučili, zo w našej wokolinje hižo telefonis-kich budkow njeje. Zjawne telefony na wsach lědma hdy namakamy, skerje hišće w městach. W modernym času su to nětko stołpy, na kotrychž su telefony přičinjene. Tež tołste telefonowe knihi zwjetša jenož hišće na póšće wuhladaš. W tutym zwisku so njedawno něchtó wopraša, kak němsku zestajenku „Notrufsäule" do serbšćinu přełožimy. Jedna so wo telefon za nuzowe pady, a to wo stołp w oranžowej barbje na kromje awtodróhach. Móhli tuž prajić, zo je to telefon za nuzowe pady na awtodróze, štož je wězo kompleksny přełožk. Warianta nuzowy telefon je wězo krótša, a kóždy wě, wo čo so jedna. Tuž ani trjeba njeje, kóždy dźěl němskeho ekwiwalenta posłownje přewzać, a hač jedna so nětko wo stołp abo nic, relewantne njeje. Tuž so nadźijamy, zo tajki nuzowy telefon na awtodróze abo tež telefon za nuzowe pady zrědka hdy trjebamy, a přeju wam, jeli sće runje z awtom po puću, dobru jězbu!