Rěčny kućik | dnja 05.09.2018 z dr. Janu Šołćinej Wahlberechtigt/Abstimmungsberechtigt

Runoprawosć serbskeje rěče je nětko při wólbach na komunalnej runinje lěpje zaručena. Tohodla maja wšě podłožki a formulary tež hornjoserbsce předležeć. Tole nastupa na př. komunalne wólby, wothłosowanja abo rozsudy wobydlerstwa, němsce "Bürgerentscheide". W tutym zwisku nasta prašenje, štó smě so na wólbach respektiwnje na wothłosowanjach wobdźělić a kak matej so němskej zestajence "wahlberechtigt" a "abstimmungsberechtigt" do serbšćiny přełožić. Tu namakamy w Němsko-hornjoserbskim słowniku přełožkaj, zo je něchtó wólbokmany abo zo ma něchtó wólbne prawo. Tutomu mustrej wotpowědujo móhli přełožić "abstimmungsberechtigt" jako wothłosowanjakmany abo zo ma prawo wothłosować. Dokelž pak porno nominalnemu stilej němčiny w serbšćinje radšo werbalne wašnje zwuraznjenja wužiwamy, bych na př. prajiła abo pisała, zo smě wolić, kiž je znajmjeńša 18 lět stary abo tež, zo smě wo něčim wothłosować, štóž je we wolerskim zapisu wěsteho regiona zapisany. A snadź sće hižo zhonili, zo smědźa w Durinskej tež hižo 16-lětni wolić, su potajkim hižo wólbokmani resp. wothłosowanjakmani.