Rěčny kućik | dnja 09.01.2019 z dr. Janu Šołćinej Leitbild

Menschen sitzen in Abritsgruppen zusammen
prawa za wobrazy: MDR/Martin Wenk

Hornjoserbšćina je dynamiska moderna rěč, kotraž so dale wuwiwa - a tak je přirodnje, zo so za přełožowanje němskich słowow stajnje za dalšimi hornjoserbskimi wotpowědnikami pyta. Jedyn tajki přikład je němska zestajenka „Leitbild", za kotruž namakamy w dwurěčnym němsko-hornjoserbskim słowniku wotpowědnikaj ideal a přikład. Dalši namjet - a to wodźacy wobraz - podawa słownik noweje leksiki z lěta 2006. Tuchwilu wuradźuje Dźěłowy kruh za serbske naležnosće města Budyšin wo směrodajnej koncepciji do přichoda, kotrejež titul „Leitbild Bautzen 2030+" ma so tež w serbskej rěči podać. W tutym zwisku zdachu so być wšě tři mjenowane serbske ekwiwalenty być njespokojace rozrisanje. Dalše přełožki, na př. idealny wobraz města, wuwićowy koncept města abo tež směrodajny koncept bychu móžne warianty byli. W přełožku jewi pak so nětko ekwiwalent wobraz přichoda za Budyšin 2030+, dokelž rysuje so w tajkej koncepciji idealny wobraz města - potajkim wobraz přichoda dalšich lětdźesatkow.