Rěčny kućik | dnja 30.01.2019 z dr. Janu Šołćinej Gleichaltrig - runostary?

Alice und Ellen Kessler
prawa za wobrazy: IMAGO

Gleichaltrig - runostary?

Njedawno čitach w rozprawje, zo běchu serbscy młodostni witali runostarych šulerjow ze susodneje Čěskeje. Kajkostnik runostary pak njeje ani w hornjoserbskim tekstowym korpusu dokładźeny, ani w dwurěčnych słownikach zapisany. Kóždy dwurěčny Serb pak hnydom spóznaje, zo je to posłowny přełožk němskeho słowa „gleichaltrig". Adjektiwiske zestajenki kaž runoprawny abo runohódny su w hornjoserbšćinje etablěrowane, tež substantiwiske kompozita kaž runowaha a runoprawosć - čehodla potajkim zestajenka runostary nic? Wotmołwa je jednora: Serbja preferuja město posłowneho přełožka zestajenki z němčiny hinaše ekwiwalenty kaž na př. šulerjo samsneje staroby abo tež jenak stari šulerjo, hačrunjež němsko-hornjoserbski słownik tež leksem runolětny poda. Jako ekwiwalent němskeho „Zeitgenosse" znajemy tež serbsku wotwodźenku rowjenk, štož pak so skerje za Serbow wysokeje staroby abo za historisku perspektiwu wužiwa. Tuž je rjenje, zo su čěscy šulerjo pola nas přebywali, wšojedne hač běchu to šulerjo janakeje abo samsneje staroby, runje tak stari kaž tamni šulerjo abo tež nic.