Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 17.08.2011 w pohibje – pohibować so

Připadnje dohladach so informaciskeho łopjena w čěskej rěči z tekstom, kiž rěka w serbskim přełožku: stopołsta respektiwnje stopjećdźesat lět w pohibje. Pohib – hibanje – pohibowanje – hibićiwy – wulka to słowna swójba. Mjenowane łopjeno bě wušło k stopołstatej róčnicy nastaća čěskeho Sokoła, kotraž klětu budźe. Stopołsta lět w pohibje, tu ma słowo w datym konteksće dwoji woznam: pohib jako woznam aktiwneho ćěłozwučowanja, ale tež hibać so w zmysle stajneho rozwića Sokoła. Z towaršnostneho žiwjenja znajemy wurazy kaž młodoserbske hibanje abo tež powójnske młodźinske brigadne hibanje. A tež w zwisku z techniskim wuwićom su so słownej swójbje dalše přidružili: techniskemu nastrojej, kiž němsce „Bewegungsmelder“ rěka, praji so serbsce pohibowy wozjewjak. Přełožk pohib registrowaca připrawa w předźěłanym Prawopisnym słowniku, nimam za radźeny. Čehodla nic krótko a słódko: pohibowy sensor? Přeju wam tuž, lubi słucharjo, zo byšće pohibliwi wostali, a zakónču z hesłom: „Štóž je w stajnym pohibje, polěpša sej žiwjenje“.