Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 05.10.2011 „Er steht vor dem Nichts“

Njedawno wopraša so mje wučerka, kak móhła do hornjoserbšćiny přełožić sadu: „Er steht vor dem Nichts“. Wobkedźbujo wosebitosć serbšćiny, zo wužiwa so w njej tak mjenowana „dwójna negacija“, by sada měła rěkać: „Wón před ničim njesteji“. Tónle přełožk pak kontekstej njewotpowěduje.

Nochcu nětko filozofěrować, hač je scyła móžno, zo před „ničim njestejiš“. Poćahuje-li so słowo „ničo“ na materielne wěcy, potom móhli na př. prajić: „Zo je něchtó wšitko zhubił”“, abo zo je „wšo přisadźił“. W słowniku je zapisane, zo steji něchtó „před prózdnym“, štož je tohorunja akceptabelny namjet. Dalše konteksty su, „zo něchtó njewě, kak dale“, „zo je něchtó zwrěšćił”“ abo tež wopisowanje w přenjesenym zmysle: „zo steji něchtó před bjezdnom“ abo „zo njeje jemu ničo zwostało“. Móžemy tež prajić, zo „steji něchtó před rozpadankami swojeje eksistency abo swojeho zboža“.

Lubi čitarjo, sym optimiski čłowjek, a tuž twjerdźu, zo „před bjezdnom njestejimy“, ale zo wočakujemy wšitcy rjany a zajimawy dźeń!