Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 15.02.2012 Bičwolejbul

Serbski słownikar Filip Rězak bě měnjenja, zo je kóždy Serb, kiž požčonki wužiwa jenož přelěni, město toho serbske słowa tworić. Zo pak to w našim modernym swěće ani tak jednorje njeje, wam dźensa dopokazam. Rjany přikład za to je sportowa družina „bičwolejbul“. Mjez tym zeserbšćena forma słowa je tež w Prawopisnym słowniku zapisana a tam z čerwjenej barbu jako „nowostka“ markěrowana. Słowo „bič“ wotpowěduje jendźelskemu pomjenowanju „beach“ za „přibrjóh“, tohodla pisa so tež z „č“ a nima ze słowjesom „někoho bić“ ničo činić. Namjetaj serbskeho wašnja wopisowanja wosebiteje družiny wolejbula kaž „přibrjóžny wolejbul“, „wolejbul při přibrjohu“ abo tež „wolejbul w pěsku“ njejsu so w hornjoserbšćinje přesadźili. Mjez tym je so požčonka jako pomjenowanje sportoweje družiny zadomiła. A sadu „Beachvolleyball ist eine Mannschaftssportart“ bych tuž na slědowace wašnje přełožiła „Bičwolejbul je sportowa družina, kotraž so w mustwje hraje“ abo skrótka „je mustwowy sport“. Zo mustwo při wubědźowanjach hustodosć jenož z dweju sportowcow wobsteji, w tutym zwisku rolu njehraje …