Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 22.02.2012 Fernbedienung

W serbskim internetowym forumje čitachmy njedawno diskusiju wo tym, kak bychmy móhli němsku zestajenku „Fernbedienung“ do serbšćiny přełožić.

Hižo lětdźesatki dołho leža wone nastroje tež pola serbskich swójbow w dobrych stwach. Z jich pomocu posłužujemy na přikład telewizor, wothrawak cejdejkow abo DVDjow. Z naprašowanjow wěm, zo so w tutym zwisku wobchadnorěčnje praji, zo je to *fernbedienunka. W dwuzwjazkowym słowniku steji, zo je to daloko- resp. dalnoposłužowanje. Tu pak so pomjenuje činitosć, ale pytamy ekwiwalent za pomjenowanje nastroja. Móžemy wotwodźić wuraz „daloko- resp. Dalnoposłužowak“ abo wužiwać skrótšenu formu „posłužowak“. Dalšu móžnosć poda kolega-rěčespytnik, kiž namjetuje „šnypak“, wotwodźene wot werba „šnypać“, němskeho „schnippen“. Je to namjet ze salopnym přizynkom, kotryž poćahuje so na šnypanje porstow na wonej tastaturje. A dalši kolega wužiwa doma pomjenowanje „pikač“, wotwodźene wot słowjesa „pikać“, kotrež je z woznamom „zappen“ w prawopisnym słowniku zapisane. Potajkim: pikač, šnypak, dalokoposłužowak, dalnoposłužowak abo posłužowak, namjetow je dosć …