Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 30.05.2012 Kreuzfahrt

Čas dowola so bliži a snano tež wy hižo wo tym přemyslujeće, dokal móhli lětsa do dowola wotjěć. Kóždy drje hinak wotpočuje: ći jedni pućuja a so pohibuja, druzy zaso přebywaja dlěši čas na samsnym městnje.

Wosebita družina dowola je pućowanje z łódźu, na přikład jězba, kotraž so w němčinje jako „Kreuzfahrt“ pomjenuje. Ale kak to w serbšćinje zwuraznimy? W dwuzwjazkowym słowniku čitamy, zo je to křižowanje abo jězdźenca po morju. Słowo křižowanje je w serbšćinje wjacezmyslne a steji mjez druhim za němske „Kreuzigung“ a „Kreuzung“, tohodla njeje „křižowanje“ po mojim měnjenju dobry namjet, a jako pomjenowanje njejasne. Tež dalši w słowniku podaty namjet jězdźenca ma w přirunowanju ze substantiwom jězdźenje negatiwny přisłód. Namjetuju tuž konkretne podaće kaž: jězba z łódźu, na přikład podłu Skandinawiskeje abo jězba z łódźu po Srjedźnym morju. Zo jedna so w tutym zwisku hustodosć wo luksurioznje wuhotowanu łódź, je jasne, dokelž njeje to někajki čołmik abo płachtak. Tuž přeju wam dobre ideje za planowanje dowola, snano tež dowoloweje jězby z łódźu po swěće.