Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 06.06.2012 Šlumpotaty dźeń

Za strowe zežiwjenje doporuča so dźensa, zo nimamy přewjele wuhlikowych hydratow jěsć, potajkim pječwow, nudlow abo běrnow a předewšěm wězo słódkosćow. Za to doporuča so k mjasu radšo wulka porcija zeleniny. Druhdy wšak so to ćežko čini, na přikład, hdyž smy něhdźe přeprošeni na hosćinu. Dołhož wostanu to skerje wuwzaća, wšak to tež scyła nješkodźi. Zežiwjenske poradniki su za to zawjedli němske zapřijeće „Schlampertag“, kotryž směmy sej hdys a hdys dowolić. A kak chcemy tomu serbsce prajić? Dokelž přełama so tu normalny porjad, móhł so wužiwać wuraz „njeporjadny dźeń“, tola to njeje cyle to samsne, wšak ma němski „Schlampertag“ kusk žortniwy raz, wuwzaće dowoli so takrjec z přimiknjenjom. Hybridna němsko-serbska zestajenka „šlamperdźeń“ wšak by tajkile salopny přizynk tež měła, ale skutkuje tola trochu wobchadnorěčna. A tuž bych namjetowała rěčeć wo „šlumpotatym dnju“. Kajkostnik „šlumpotaty“ drje w słownikach njesteji, ale štóž znaje bajku „Złote kubło“, wě, zo tam njewjesta staršeho bratra w reji so wjerćo swoje rjane zwjeršne šaty zhubi a wostanje jenož „spódnja šlumpotata drasta“, njenahladniša, snano samo kusk wopancana. Myslu sej, zo trjechi tutón wuraz cyle derje přizynk, kotryž pytamy za naš „šlumpotaty dźeń“.