Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 01.08.2012 Weisheitszahn

Zuby a zubny lěkar, zajimawa tema tež za rěčny kućik. Čehodla? Njedawno so studentka zamołwi prajo, zo bě pola zubneho lěkarja zuba mudrosće dla. Serb hnydom spóznaje, zo jedna so tu wo přełožk němskeho pomjenowanja „Weisheitszahn“, kotryž je so po samsnym modelu na přikład tež do pólšćiny abo čěšćiny přewzał. Tež w staršich serbskich słownikach jewi so posłowny přełožk němskeje zestajenki zub mudrosće, tohorunja pak tež ekwiwalent zadni čronowc, kaž je zapisane mjez druhim w terminologiskej zběrce. W tutym zwisku doda dalša studentka, zo wužiwa serbski zubny lěkar tež wotwodźenku wosmička. Je wšak znate, zo ma čłowjek cyłkownje 32 zubow. Dokelž pomjenuja zubni lěkarjo jednotliwe zuby z ličbami, je logiske, zo su wosme zuby horjeka a deleka, nalěwo kaž tež naprawo nakromne zuby. Zubny lěkar je tuž z dobrym rěčnym instinktom pytnył, zo je serbski deriwat ličbnika wosom, potajkim wosmička wuběrny ekwiwalent za němske „der Achter(-zahn)“.