Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 08.08.2012 Předlubosće

Kóždy ma swoje předlubosće, tak słyšach njedawno znateho rjec, cyle po němskim přikładźe: „Jeder hat seine Vorlieben“. Serbske słowo „předlubosć“ rozumimy jenož na zakładźe znajomosće němskeho słowa „Vorliebe“ w zmysle wosebiteje nachilnosće k něčemu. Bjez tajkeje znajomosće drje bychmy sej myslili, zo jedna so wo lubosć, kotraž běše před někajkej druhej lubosću, tak kaž je to pola předsłowa (to je słowo před poprawnym tekstom knihi) abo předehry (štož je hra před hłownej hru abo hudźbny zawod před poprawnym kruchom). W němčinje je słowo „Vorliebe“ wot kónca 18. lětstotka znate a je tohorunja kalka, potajkim přełožk, a to z francošćiny, hdźež rěka to „prédilection“. Jara znaty je němski wobrot „mit Vorliebe etwas tun“, na přikład „er liest mit Vorliebe Krimis“, tu wšak njebych serbsce ničo wo někajkej předlubosći prajiła, ale skerje, zo něchtó jara rady abo wosebje rady krimije čita. A kak je z prjedy citowanej sadu, zo ma kóždy swoje předlubosće? Tu bych doporučiła kreatiwnje přełožić, zo ma kóždy swoje wosebite nachilnosće abo hišće jednorišo a jadriwišo, zo so kóždemu něšto druhe lubi.