Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 22.08.2012 Absacker

Wěsće wy, lubi čitarko, što ma być „zmotak“? Kolegowka njedawno powědaše, zo je so tute słowo wutworiło na serbskich swójbnych swjedźenjach. Je wšak znate, zo Serbja rady swjeća, spěwaja … a sej při tajkich składnosćach tež dobru kapku popřeja. Hdyž potom dobra nalada knježi, wězo nichtó domoj njecha. Husto so potom hišće škleńčka wuprózdni, hišće dalša … a tak dale. W tutym zwisku jewi so we wšěch rěčach pomjenowanje za, woprawdźe, poslednju škleńčku, prjedy hač so potom domoj šmjataš. W němčinje wužiwa so w tutym zwisku pomjenowanje „Absacker“. Sym čitała, zo je to w Awstriskej „Fluchtachterl“, posłownje mały lunk, prjedy hač so domoj njepadaš. Serbsce móžemy tuž prajić, zo je to poslednja škleńčka abo tež šleńčka na božemje.

Wotwodźenka zmotak je so wutworiła po słowjesu so zmotać, kotrejež němski ekwiwalent rěka tež „taumeln“ abo „torkeln“ a wopisuje bóle wašnje pohibowanja domoj. Lubi čitarjo, přeju Wam tuž, zo byšće so stajnje w prawym času domoj šmjatali a zo sčasom pytnjeće, hdy je prawy wokomik za poslednju škleńčku abo tež škleńčku na božemje … a wy lube dźěći, spěšnje zaso zabudźće, štož sym wam dźensa powědała …