Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 12.09.2012 Nachzügler

Serbski přełožk němskeho słowa „Nachzügler“ je tema dźensnišeho rěčneho kućika. Runja němčinje wužiwa so słowo tež w serbšćinje w dwojim zmysle: 1.) je to něchtó, kiž so zakomdźi, tu móžemy prajić, zo je to zapozdźenc. Němsko-hornjoserbski słownik podawa tohorunja ekspresiwny ekwiwalent posledni kemšer. 2.) wužiwa so němske „Nachzügler“ tež za pomjenowanje poslednjeho dźěsća, knižnje wužiwa so w tutym zwisku wotwodźenka pózdnik. Cyle wěsće pak sće tež hižo někoho prajić słyšeli, zo je to jejko. Podobnje kaž w němčinje „Nesthäkchen“ móžemy tež serbsce wužiwać pomjenowanje zhnězdušk abo hnězdušk. Ekspresiwny wuraz z wěstej sebjeironiju je w słowniku tohorunja podaty ekwiwalent doškrabk.
Dale pak móžemy němske „Nachzügler“ tež wužiwać za někoho, kiž so z něčim njewumasli. Tu namjetuju nowotwórbu zastatnik, wotwodźenu wot substantiwa zastatk, abo tež wuraz komdźer, wotwodźeny wot słowjesa so komdźić. Hišće bóle kritisce pomjenuje wuraz komdźak někoho, kiž so husćišo njewušmjata.
Nětko skónču, zo bych dypkownje na dźěle dóšła - a zo njebych so stała z komdźerku!